Next Video: Celebrity Birthday: Brad Pitt Cancel

Birthday: Jane Seymour

On the 15th of February, Jane Seymour celebrates her birthday.

Tags: Actress Birthday Happy Birthday Wedding Crashers Jane Seymour David Green Birthday Jane Seymour Fifty Shades Black

Captcha Image

hayden

2 days ago }

Happy happy !

Vera

2 weeks ago }

Best wishes!!!

Celebrity Birthday: Brad Pitt

Celebrity Birthday: Brad Pitt

On the 18th of December, Brad Pitt celebrates his birthday.

Birthday: Jared Leto

Birthday: Jared Leto

On the 26th of December, Jared Leto celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Joe Manganiello

Celebrity Birthday: Joe Manganiello

On the 28th of December, Joe Manganiello celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Mel Gibson

Celebrity Birthday: Mel Gibson

On the 3rd of January, Mel Gibson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Zayn Malik

Celebrity Birthday: Zayn Malik

On the 12th of January, Zayn Malik celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Damian Chazelle

Celebrity Birthday: Damian Chazelle

On the 19th of January, Damien Chazelle celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Doutzen Kroes

Celebrity Birthday: Doutzen Kroes

On the 23rd of January, supermodel Doutzen Kroes celebrates her...

Celebrity Birthday: Jennifer Jason Leigh

Celebrity Birthday: Jennifer Jason Leigh

On the 5th of February, Jennifer Jason Leigh celebrates her...

Celebrity Birthday: Dane DeHaan

Celebrity Birthday: Dane DeHaan

On the 6th of February, Dane DeHaan celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Chris Rock

Celebrity Birthday: Chris Rock

On the 7th of February, Chris Rock celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Michael B. Jordan

Celebrity Birthday: Michael B. Jordan

On the 9th of February, Michael B. Jordan celebrates his...

Celebrity Birthday: Simon Pegg

Celebrity Birthday: Simon Pegg

On the 14th of February, Simon Pegg celebrates his birthday.