Celebrity Birthdays

Celebrity Birthday: Ava DuVernay

On the 24th of August, Ava DuVernay celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Ava DuVernay

Celebrity Birthday: Elizabeth Debicki

On the 24th of August, Elizabeth Debicki celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Elizabeth Debicki
Celebrity Birthday: Edward Norton

Celebrity Birthday: Edward Norton

On the 18th of August, Edward Norton celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Robert De Niro

Celebrity Birthday: Robert De Niro

On the 17th of August, Robert De Niro celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jennifer Lawrence

On the 15th of August, Jennifer Lawrence celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Jennifer Lawrence

Celebrity Birthday: Mila Kunis

On the 14th of August, Mila Kunis celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Mila Kunis
Celebrity Birthday: Antonio Banderas

Celebrity Birthday: Antonio Banderas

On the 10th of August, Antonio Banderas celebrates his birthday.

Birthday: Anna Kendrick

Birthday: Anna Kendrick

On the 9th of August, Anna Kendrick celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Shawn Mendes

On the 8th of August, Shawn Mendes celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Shawn Mendes

Birthday: Charlize Theron

On the 7th of August, Charlize Theron celebrates her birthday.

Birthday: Charlize Theron
Celebrity Birthday: Greta Gerwig

Celebrity Birthday: Greta Gerwig

On the 4th of August, Greta Gerwig celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Evangeline Lilly

Celebrity Birthday: Evangeline Lilly

On the 3rd of August, Evangeline Lilly celebrates her birthday.