Celebrity Birthdays

Celebrity Birthday: Sarah Hyland

On the 24th of November, Sarah Hyland celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Sarah Hyland

Happy Birthday Miley Cyrus!

On the 23rd of November, pop princess Miley Cyrus celebrates her birthday.

Happy Birthday Miley Cyrus!
Celebrity Birthday: Jena Malone

Celebrity Birthday: Jena Malone

On the 21st of November, Jena Malone celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Owen Wilson

Celebrity Birthday: Owen Wilson

On the 18th of November, Hollywood actor Owen Wilson celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Rachel McAdams

On the 17th of November, Rachel McAdams celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Rachel McAdams

Happy Birthday Maggie Gyllenhaal

On the 16th of November, Maggie Gyllenhaal celebrates her birthday.

Happy Birthday Maggie Gyllenhaal
Celebrity Birthday: Shailene Woodley

Celebrity Birthday: Shailene Woodley

On the 15th of November, Shailene Woodley celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Olga Kurylenko

Celebrity Birthday: Olga Kurylenko

On the 14th of November, Olga Kurylenko celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Leonardo DiCaprio

On the 11th of November, Hollywood heartthrob Leonardo DiCaprio celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Leonardo DiCaprio

Celebrity Birthday: Taron Egerton

On the 10th of November, actor Taron Egerton celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Taron Egerton
Celebrity Birthday: Parker Posey

Celebrity Birthday: Parker Posey

On the 8th of November, actress Parker Posey celebrates her birthday.

Happy Birthday Adam Devine!

Happy Birthday Adam Devine!

On the 7th of November, Adam Devine celebrates his birthday.