Celebrity Birthdays

Celebrity Birthday: Tom Felton

On the 22nd of September, Tom Felton celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Tom Felton

Celebrity Birthday: Bill Murray

On the 21st of September, legendary funny man Bill Murray celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Bill Murray
Celebrity Birthday: Jon Bernthal

Celebrity Birthday: Jon Bernthal

On the 20th of September, Jon Bernthal celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jeremy Irons

Celebrity Birthday: Jeremy Irons

On the 19th of September, Jeremy Irons celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jason Sudeikis

On the 18th of September, Jason Sudeikis celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jason Sudeikis

Celebrity Birthday: Oliver Stone

On the 15th of September, Oliver Stone celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Oliver Stone
Celebrity Birthday: Tyler Perry

Celebrity Birthday: Tyler Perry

On the 14th of September, Tyler Perry celebrates his birthday.

Birthday: Colin Trevorrow

Birthday: Colin Trevorrow

On the 13th of September, Colin Trevorrow celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Taraji P. Henson

On the 11th of September, actress, singer and author Taraji P. Henson celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Taraji P. Henson

Celebrity Birthday: Martin Freeman

On the 8th of September, Martin Freeman celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Martin Freeman
Celebrity Birthday: Evan Rachel Wood

Celebrity Birthday: Evan Rachel Wood

On the 7th of September, Evan Rachel Wood celebrates her birthday.

Birthday: Idris Elba

Birthday: Idris Elba

On the 6th of September, British hunk Idris Elba celebrates his birthday.