Celebrity Birthdays

Celebrity Birthday: Zac Efron

On the 18th of October, Hollywood heartthrob Zac Efron celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Zac Efron

Birthday: Felicity Jones

On the 17th of October, Felicity Jones celebrates her birthday.

Birthday: Felicity Jones
Birthday: Kenneth Lonergan

Birthday: Kenneth Lonergan

On the 16th of October, Kenneth Lonergan celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Sacha Baron Cohen

Celebrity Birthday: Sacha Baron Cohen

On the 13th of October, Sacha Baron Cohen celebrates his birthday.

Birthday: Matt Bomer

On the 11th of October, Matt Bomer celebrates his birthday.

Birthday: Matt Bomer

Celebrity Birthday: Dan Stevens

On the 10th of October, Dan Stevens celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Dan Stevens
Celebrity Birthday: Guillermo del Toro

Celebrity Birthday: Guillermo del Toro

On the 9th of October, Guillermo del Toro celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Jesse Eisenberg

Celebrity Birthday: Jesse Eisenberg

On the 5th of October, Jesse Eisenberg celebrates his birthday.

Birthday: Christoph Waltz

On the 4th of October, Christoph Waltz celebrates his birthday.

Birthday: Christoph Waltz

Celebrity Birthday: Alicia Vikander

On the 3rd of October, Alicia Vikander celebrates her birthday.

Celebrity Birthday: Alicia Vikander
Celebrity Birthday: Ian McShane

Celebrity Birthday: Ian McShane

On the 29th of September, Ian McShane celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Naomi Watts

Celebrity Birthday: Naomi Watts

On the 28th of September, blonde beauty Naomi Watts celebrates her birthday.